Siste
Home » Fiqh » Viktigheten av salatul-Jumu’ah
Viktigheten av salatul-Jumu’ah

Viktigheten av salatul-Jumu’ah

Iraqna1_1316383318_756
Mange ahaadeeth har blitt fortalt av Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) som forklarer dydene av Jumu’ah bønn. For eksempel:

1 – Muslim (233) berettet fra Abu Hurayrah (måtte Allah være fornøyd med ham) at Allahs Sendebud (salahu ‘alyhi wa salam) sa: “De fem daglige bønnene, og fra en Jumu’ah til den neste, er en soning for de syndene som kommer i mellom, så lenge man ikke begår noen stor synd. “

Det ble fortalt fra Abu Hurayrah at Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) sa: “Den som gjør ghusl så kommer til Jumu’ah, og ber så mye som Allah påbuder på han, lytter så oppmerksomt til khutbah er over , deretter ber med ham (imamen), vil bli tilgitt for (hans synder) mellom dette og den neste Jumu’ah og tre dager til. “Fortalt av Muslim, 857

Al-Nawawi sa:

De lærde sier at det som menes med at hans synder blir tilgitt mellom de to Jumu’ahs og tre dager til er at en god gjerning er verdt ti likeledes, så han vil bli belønnet med ti hasanahs for hver av de gode gjerninger som han gjorde på fredag. Noen av våre følgesvenner sa: hva som menes med det som er mellom de to Jumu’ahs er fra Jumu’ah bønn og khutbah til samme tid på følgende fredag, så vil det være sju dager, ikke mer og ikke mindre, deretter tre dager legges til som gjør det til ti alt i alt.

2 – Å komme tidlig på Jumu’ah gir en stor belønning:

Al-Bukhaari (814) og Muslim (850) berettet fra Abu Hurayrah (måtte Allah være fornøyd med ham) at Allahs Sendebud (salahu ‘alyhi wa salam) sa: “Den som gjør ghusl på fredag som ghusl for janaabah , og deretter går til bønn (i første timen dvs. tidlig), er det som om han ofret en kamel. Den som går i den andre timen, det er som om han ofret en ku, den som går i tredje timen, er det som om han ofret en hornete vær, den som går i fjerde timen er det som om han ofret en høne, og den som går i femte time er det som om han tilbød et egg. Når imamen kommer ut, englene kommer for å lytte til khutbah. “

3 – Hvis en person går til Jumu’ah bønn, for hvert skritt vil han få belønningen for faste og bønn qiyaam(natt bønn) for ett år.

Det ble fortalt fra Aws ibn Aws al-Thaqafi at Allahs Sendebud (salahu ‘alyhi wa salam) sa: “Den som gjør ghusl på fredag, og årsaker (kona) til å gjøre ghusl, og setter ut tidlig, og kommer nær imamen og lytter og holder ro, for hvert skritt han tar vil han ha belønning av å faste og be qiyaam for ett år. “

Fortalt av al-Tirmidhi, 496; klassifisert som Sahih al-Albaani i Sahih al-Tirmidhi, 410

Hvilken unnskyldning har vi for å ikke dra på fredagsbønnen?

Imam al-Buwayti, måtte Allahs barmhjertighet være med han, ble satt i fengsel på grunn av spørsmålet om skapelsen av Koranen (kjent som al-Mihna/prøvelsen).

Hver fredag tok Imam al-Buwayti et bad og tok på seg de beste klærne han hadde og gikk til fangevokteren som sa til ham: “Hva vil du?” Han svarte: “Jeg vil respondere på min Herres kall (dvs bønneropet til fredagsbønnen). Jeg ønsker å be i moskeen.” Dette sa Imam al-Buwayti, til tross for at han visste at fangevokteren ikke vil slippe han ut. Så fangevokteren sa:”Måtte Allah helbrede deg, er du blitt gal?”
Så Imam al-Buwayti vil da si: “Å min Herre, jeg ville svare på Din kaller (til bønn), men de nektet meg det.” Så byttet han klærne og gikk tilbake til hans celle. Dette gjentok han hver fredag, helt til han døde i fengselet i 231 AH.

Comments are closed.

Scroll To Top