Siste
Home » Fiqh » Ting som er verdt å huske i Eid
Ting som er verdt å huske i Eid

Ting som er verdt å huske i Eid

Sannelig er Eid en velsignet dag som Allah kronet Ramadan med. Han startet pilegrimsmåneden med denne dagen. I denne dagen belønner Allah sjenerøst de fastende og de beende om natten. Den er en Eid som fyller troendes hjerter med glede og fryd, og på grunn av denne dagen blir de tilfreds av lykke og velvære. I den går folk ut til deres Herre lovprisende og ropende: Allaho Akbar! (Allaho er størst), og takknemlige for å ha blitt velsignet med å fullføre fasten og qiyam (bønn om natte), og håpende og forventende på Hans belønning og godhet, og spørrende deres Herre Den Sjenerøse om å akseptere deres gode gjerninger og tilgi deres synder, og gjenoppleve Eid mange år framover i Allah’s lydighet.

Det er visse ting som vi bør tenke over og huske i Eid dagen:

Vi bør huske mens feirer Eid våre brødre og søstre som døden har ført dem bort og livet deres har nådd slutt, så de vil ikke oppleve vår samling i Eid. De er fanget i sine graver og har pantsatt sine gjerninger og venter på regnskap på sine handlinger. Og vær sikker på at hva som har hendt dem, skal hende oss. De var først, og vi følger etter. Så ikke glem å be for dem en god bønn for at Allah minker deres feil og tilgir deres synder og hever deres plass i paradiset og gjør deres graver til en hage av paradiset.

O Allah!! Tilgi våre døde og muslimenes døde. O Allah!! Tilgi dem og vær barmhjertig mot dem og gi dem den beste delen av paradiset og gjør deres graver bredde.

Husk mens dere feier Eid og er friske og har det godt at deres brødre og søstre som har blitt tvunget av sykdom til å bli liggende og hindret til å være med vår samling fordi de er innlagt i sykehuset og er liggende i deres senger. Noen av dem har vært der i mange måneder, og andre i noen uker. Noen av dem kan ikke lukke sitt øye eller avslappe. De er i smerter og lidelse. De ønsker å være med oss i dag for å delta i vår feiring. Så takk Allah for at dere er friske og har det godt, og ikke glem å be for dem at Allah gjør dem friske og tar bort deres fortvilelse, og at Han fjerner deres sorg og bekymringer.

O vår Herre fjern deres sykdom og helbred dem! Det er kun Deg som helbreder. Det finnes ingen helbredelse enn Din. En helbredelse uten vending av sykdom.

Og en av de beste gjerninger og mest nyttige i Eid er å besøke de syke hvor de er for å trøste dem og be for dem. Og Imam Ahmed og Abu Dawood har berettet at Ali – måtte Allah være fornøyd med ham-  har sagt: «Jeg hørte Allah’s sendebud si at den som besøker sin syke bror går han i en vei hvor han plukker paradisets frukter til han sitter (det vil si at han går på en vei som fører ham til paradiset), og når han setter seg, dekker barmhjertigheten ham. Hvis besøket var om morgen, vil sytti tusen engler be for ham om tilgivelse fra morgen til kvelden, og hvis besøket var om kvelden, vil de be for ham helt til han står opp om morgen».[1]

Husk mens dere feirer Eid og er trygge og i sikkerhet at dere har brødre og søstre som har mistet livet i kriger, og er blitt slitne av katastrofer og redde og urolige av prøvelser, og har blitt angrepet av fienden, og fått deres uskyldige blod flyte, og deres kvinner har blitt enker, og deres barn har blitt foreldreløse, og deres penger er blitt tatt. Så vær takknemlig for at dere er i trygghet og sikkerhet, og ikke glem dem i deres rettskafne bønn for at Allah skal lette deres sorg og ta bort deres fortvilelse og undertrykke deres fiende og holde dem unna og gi seier til våre brødre og søstre.

O Allah stryk Islam og dens etterfølgere hvor de er! O Allah Stryk Islam og muslimene, og undertrykk avgudsdyrking og avgudsdyrkere, og knus fiender av Islam, og gjør vårt land og alle muslimske land trygge og fredelige!

Husk mens dere feier Eid og kler vakre smykker og fine klær at dere har brødre og søstre som er blitt svekket av fattigdom, og deres behov av hva de trenger har blitt stor. Noen av dem har ikke klær for å dekke seg eller et sted å bo eller mat og drikke som metter dem. Sannelig noen av dem har dødd av hungersnød og dødelig tørke. Så takk Allah for den velsignelse dere lever i, og ikke glem deres brødre og søstre i deres rettskafne bønn at Allah skal gjøre den fattige av dem til rik og den sulte av dem til mett, og fylle deres behov og ta bort deres fattigdom og hjelper dem med å betale dere lån.

 O Allah Du er Den Første som ingen var før Deg, og Den Siste som ingen vil være etter Deg, og Den Åpenbare som ingen er over Deg, og Du er Den Skjulte som ingen er utenom Deg! O Allah hjelp dem med å betale sine lån og gjør dem rike! O Allah hold dem unna haram med Din Hala, og gjør dem rike med kun Din sjenerøsitet!

Så ikke glem dem å hjelpe dem med penger og klær og mat og tepper og lignende ting: «Alt godt dere sender i forveien for dere, dere vil finne det igjen hos Allah, som en bedre og større belønning.» [Mozammil 20], «Hva godt dere gjør, Allah vet om det»[Al-Baqarah 215]

Husk mens dere opplever lykkelig Eid’s glede for at dere har fullført tilbedelser i Ramadan og fullført Al-qiyam (nattebønn) og fasten at dere har brødre og søstre som har blitt hindret og fengslet av sine synder mens de flittige troende var i sine tilbedelser til Allah og konkurrerte om å komme Allah nært. Og mens disse syndere forsetter med tidsfordriv og deres villedelse, og de (syndere) er late med Allah’s tilbedelse og er opptatte med sine synder. Sesonger av tilbedelse og konkurranse i å gjøre godt passerer dem uten at de beveger dem. Så vær takknemlige for at Allah har velsignet dere med lydighet og veiledet dere til å tilbe Ham med hva som behager Ham, og spør Ham å utholde dere i dette og gi dere tålmodighet for å oppnå veiledelse. Og ikke glem å be for dem (syndere) for at Allah veileder dem til det rette.

O Allah veiled de villedende muslimer og veiled de forvirrende til det rette. O Allah fri de syndende fra deres synder og tilgi dem!

Husk mens dere opplever lykkelige Eids glede at Allah har velsignet dere med å feste sataner i lenker, så dere ikke gjorde hva dere pleide å gjøre før Ramadan. Men det virker som sataner etter Ramadan er blitt frigjort fra deres lenker med intensjon og hat på å prøve å ta igjen på hva de har tapt i Ramadan ved å villede og forføre folk. «Sannelig satan er visselig en fiende for dere, så ta ham for en fiende! Han kaller bare på sitt parti for at de skal bli Ildens folk.»[Al-Fatir 6] «Og si: Jeg søker tilflukt hos Deg, Herre, mot satanenes tilskyndelser. Jeg søker tilflukt hos Deg, Herre, at de ikke må hjemsøke meg.»[Al-Mo’minoon 97-98]

Husk den store samlingsdagen i deres samling i Eid  når dere står opp fra døden for verdens Herre barbente og nakne og stirrende med åpne øyer. Den dagen når bøkene blir delt og vekter satt opp. «På denne dag flyr mannen bort fra sin bror og sin mor og sin far, og sin hustru og sine barn. På denne dag har enhver en sak som opptar ham fullt.»[‘Abasa 34-37]

Så forbered dere for denne dagen, og forsyn dere mens dere kan gjøre gode gjerninger i denne verden. Sannelig er den beste forsyning er taqwa (gudfryktighet).

O Allah gi våres sjeler gudfryktighet og rens dem (fra synder)! Du er den beste som frelser, og Du er sjelenes Herre. Og velsignelser og fred over vår profet Mohammed og til hans familie og følgesvenn og en hver person som har fulgt ham.

Skrevet Sheihk Abdel-Razzaq bin Abdel-Mohsin Al-Badr.


[1] Al-mosnad 612, 22273, og Abu Dawood 3082, og  IbnMajah 1442, se i Silsilah As-sahihah 1367.

 

Comments are closed.

Scroll To Top