Siste
Home » Fiqh » Skal spørsmål om Jihaad stilles kun til de i frontlinjene, og ikke til lærde?
Skal spørsmål om Jihaad stilles kun til de i frontlinjene, og ikke til lærde?

Skal spørsmål om Jihaad stilles kun til de i frontlinjene, og ikke til lærde?

 

Spørsmålsstilleren:

Når man nevner uttalelsen (i Koranen): ” Så spør folket av kunnskap, hvis dere ikke vet” (Surah An Nahl 16:43), da kommer det noe tvil fra ungdommene da slike som Shaykh Al-Albani eller Shaykh Abdul Aziz bin Baz eller andre (lærde) blir nevnt til dem. De svarer med å si: Shaykh Al-Albani eller Shaykh Abdul Aziz bin Baz, de har forståelse i Fiqh problemer, og Hadith, og lignende saker. Når det gjelder det som har med Jihad og krig å gjøre, så trenger de erfaring. Så fra hvem skal vi ta disse teller fra? (De sier) fra de i frontlinjene og fra de som kjenner til disse sakene.

 

Shaykh Al-Albani (rahimahullah):

Det er korrekt at verken Al-Albani eller ibn Baz eller andre enn dem vet hvordan man bruker et våpen, men betyr dette at de ikke kjenner til reglene for Jihad??

 

Spørsmålsstilleren:

De kjenner til reglene.

 

Shaykh Al Albani:

Hva er meningen da med denne uttalelsen? Allahu Akbar. Dette er fra villedelsen av Shaytaan for dem, han rettferdiggjør for dem deres kjennelser som går imot Boken og Sunnah.

 

Spørsmålsstilleren:

Et annet spørsmål. Fra deres analyser er at de sier: Shaykh Al-Albani eller Shaykh bin Baz har ikke forståelse for aktuelle hendelser. De sier: Vi lever på bakken (midt i tingene), mens Shaykh Al-Albani autentiserer bøker.

 

Shaykh Al-Albani:

Veldig bra. Gi meg en aktuell hendelse, og deretter gi meg den lovgivende dommen for det. Gi det til meg, så vi kan se. Så vi sier til deg, du vet om realiteten av denne hendelsen, men denne realiteten gir deg ikke dommen. Dommen for det er tatt fra Allahs bok og Hadith til Allahs Profet. SubhanaAllah, denne staheten er veldig rart. Når spørsmålene blir presentert for lærde av muslimer fra alle land i verden, det kommer spørsmål om saker som har skjedd. Vet lærde om realiteten i disse sakene? Han vet ikke om realiteten av disse sakene, men en som søker dommen beskriver disse sakene slik som de skjedde. Hvorfor lager han selv ikke dommen, ut ifra realiteten av disse sakene, hvorfor spør han lærde? Dette er fordi han vet-uavhengig av hvem som hater at dette blir sagt- den lærde vet ikke om denne saken, men han vet dommen for denne saken. Det er utrolig at de rettferdiggjør sin dom som er basert på uvitenhet om Boken og Sunnah bare fordi de er bedre kjent enn den og den om realiteten i saken. Måtte Allah velsigne deg for din kjennskap til denne saken, men denne kjennskapen gir deg ikke dommen for denne saken. Det er pålagt på deg å spørre lærde, akkurat som det har blitt nevnt i Koranen. Ethvert spørsmål som den lærde er spurt, er det ikke krav om at han er kjent med det som en realitet. Dette er veldig vanlig. I virkeligheten er dette utsagnet alene nok til å vise at disse menneskene er bedratt. Det vil si at de er bedratt i deres avvik i kunnskap fordi de vet mer om realiteten i de aktuelle hendelser enn lærde. O min bror alle som har et problem, og de er utallige, så vil han bli mer kjent med sitt problem enn den lærde han søker dommen fra. Men han er ikke i stand til å få en dom unntatt ved å spørre den lærde. Dermed bruker vi det nevnte Verset som bevis mot dem, om å spørre folket av kunnskap. Nå har noen jihadistiske grupper blitt etablert, hva vil de? De ønsker å strebe i veien til Allah. Ok, så lærde og folk av kunnskap kjenner ikke til kjennelsene for Jihad, og om hvorvidt det er mulig eller ikke? Og at det er nødvendig å forberede seg først, spesielt forberedelsen ofte vi nevne som er en åndelig forberedelse? SubhanaAllah … hos Allah er hjelp søkt.

Comments are closed.

Scroll To Top