Siste
Home » Fiqh » Ramadhan’s gunst

Ramadhan’s gunst

Sheikh Mohammed bin Al-Othaymin sier:
Måneden av Ramadhan har gunster som skiller seg fra andre måneder. Og her er noen av dem:

– Allah sendte ned koran i denne måneden som Allah har sagt: «Måneden Ramadhan hvor i den ble koran sendt ned som rettledning for menneskeheten og klare tegn til veiledelse, og (den) som skiller sannheten fra falskheten.[1]»

– Allah har plassert i denne måneden laylatu Al-Qadar (skjebnenatt) som Allah har åpenbart et helt kapitel om: «Sannelig vi har sendt den (koranen) ned i skjebnenatten. Hvordan kan du vel vite hva skjebnenatten (og dens gunst og storhet) er? Skjebnenatten er mer verdt enn tusen måneder! I den stiger englene og Ånden (Jibril – fred være med ham-) ned, på sin Herres befaling, med verv av alle slag. Den natten er fred helt til daggry[2]», og Han sa: «Sannelig, vi har nedsendt den (koran) i en velsignet natt. Vi sender alltid advarsler[3]». Han beskrev denne natten som velsignet.

– Allah vil belønne med tilgivelse for synder for de som faster (denne måneden) i tro og håp, som profeten – fred være med ham– har sagt: (Enhver som faster måneden Ramadhan i tro og håp vil man få sine synder tilgitt. )
Og betydningen av ordene:
(tro): troen på at fasten er obligatorisk, og troen på hva Allah vil belønne med.
(håp) på denne belønningen, det vil si at du håper på denne belønningen for din fast. Så den som faster Ramadhan i tro og håp, vil få sine synder tilgitt.

– Enhver som ber om natten i Ramadhan vil få sine synder tilgitt som profeten-fred være med ham har sagt.

– Ramdhan er en måned av generøsitet og godhet og tilgivelse og nestekjærlighet. ( Profeten – fred være med ham- pleide å være den mest gavmilde av alle, og han var mest gavmild i Ramdhan når han møtte Jibril for å lese koran. Profeten var mer gavmild med godhet enn den forteste vind.)

Og Aisha spurte profeten – fred være md ham- : Hva skal jeg si når skjebnenatten inntreffer? Han sa: «Si: O Allah! Sannelig er det Deg som tilgir all synd og elsker å tilgi, tilgi oss.»

Så enhver person bør ta denne sjansen i denne måneden og gjør mer av salah (bønn), og lese dhikr og koran, og gi mer veldedighet til folk og hjelpe dem, og andre typer gode gjerninger, måtte Allah – Den Allmektige – behandle ham godt og velsignet.

Liqa’ bab al-maftoh (3/116)

 

 [1] Al-Baqarah  185

[2] Surah nr  97

[3] Dukhan 3

Comments are closed.

Scroll To Top