Siste
Home » Fiqh » Hvordan ønsker man ramadan velkommen?
Hvordan ønsker man ramadan velkommen?

Hvordan ønsker man ramadan velkommen?

Spørsmål:
Er det noen spesielle ting som er foreskrevet for muslimen for å ønske velkommen Ramadan?

Svar:
“Lovet være Allah. Måneden av Ramadan er den beste måneden i året, fordi Allah har valgt den for å gjøre å faste i denne måneden obligatorisk og den fjerde søylen i islam, og han har foreskrevet for muslimene å tilbringe dens netter i bønn, som Allahs sendebud (ﷺ) sa: “Islam er bygget på fem (søyler): vitnesbyrd om at det er ingen gud utenom Allah og at Muhammed er budbringeren fra Allah, å etablere bønn, betale zakaah, faste Ramadan og utføre pilegrimsferden til Huset (Ka’bah). “Bukhari og Muslim. Og han (ﷺ) sa:”Den som tilbringer nettene i Ramadan i bønn ut av tro og i håp om belønning, vil hans tidligere synder bli tilgitt.” Bukhari og Muslim. Jeg vet ikke om noen bestemt måte å ønske velkommen Ramadan, men muslimen bør ønske det velkommen med glede og lykke og takke Allah for å ha gjort det mulig for ham å nå Ramadan, for han har fått ham til å være blant de levende som konkurrerer i å gjøre gode gjerninger. Å nå Ramadan er en stor velsignelse fra Allah. Derav Profeten (fred og velsignelser fra Allah være med ham) pleide å gi hans følgesvenner det glade budskap om ankomsten av Ramadan og forklare dens dyder, og den store belønning som Allah har forberedt for dem som faster og som tilbringer natten i bønn . Det er foreskrevet for muslimen for å ønske velkommen denne velsignede måneden med oppriktig anger og forberedelser for å faste og be qiyaam, med en god intensjon og oppriktig besluttsomhet.”Sitat slutt.

Shaykh ‘Abd al-‘Azeez ibn Baaz (rahimahullah)
Majmoo’ Fataawa wa Maqaalaat Mutanawwi’ah (15/9).

oversatt av Ahmed Ali.

Comments are closed.

Scroll To Top