Siste
Home » Fiqh » Forsømte Sunnah i Ramadan
Forsømte Sunnah i Ramadan

Forsømte Sunnah i Ramadan

Shaykh Al-Albaani (rahimahullah) ble spurt om gode råd for ramadaan:

“Jeg håper at dere vil ta hensyn til noen ting, som har blitt forsømt av et flertall av vanlige muslimer, for ikke å snakke om de som har kunnskap. Det er en hadith som er svært ofte forsømt på grunn av en annen hadith, fordi flertallet av folket ikke er i stand til å forene i praksis og bruk mellom dem. Denne hadithen er hans (ﷺ) ord: “Min Ummah vil fortsette å være på godt så lenge de skynder seg å bryte fasten og utsetter Suhoor (før soloppgang måltidet.)” Så her er to saker nevnt, og de er forsømt av de fleste mennesker, og de er: å skyndte seg å bryte fasten, og å utsette før soloppgang måltidet. Når det gjelder forsømmelse av den første saken, som er å skynde seg til å bryte fasten, så er det slik i oppfatningen av noen mennesker at det motsier en annen hadith, som er hans (ﷺ) ord: “Min Ummah vil fortsette å være på godt så lenge de skynder seg til å be maghrib Bønnen. “

Så her har vi to påbud, å fremskynde med to saker. Så det ser ut til for noen menneskerat vi ikke kan skynde oss til å utføre dem begge samlet.Men å forene mellom påbudet om å påskynde seg med å bryte fasten og påbudet om å påskynde seg å be Maghrib bønnen er en veldig enkel sak. Dette er noe som Profeten (ﷺ) gjorde klart for oss i hans handling og praksis. Han (ﷺ) pleide å bryte fasten med tre dadler. Han ville spise tre dadler. Deretter ville han be Maghrib bønnen, deretter ville han spise igjen hvis han fant ut at han trengte å spise kveldsmat.

Men i dag vi faller i to feil: For det første vi utsetter Adhaan fra dens lovfestede tid. Så etter denne forsinkelsen kommer en annen forsinkelse, som er at vi setter oss ned for et måltid – med unntak av noen få mennesker som er ivrige og ber Maghrib bønnen i moskeen. Men flertallet av folket venter til de hører Adhaan, og så sitter de ned for å spise som om de skal middag, eller deres kveldsmat, og ikke bare bryter deres faste.

Den andre saken som jeg vil påminne dere om er hva som skjer i foregående hadith, “Og de utsetter før soloppgang måltidet”. Det som kreves her er det motsatte tilfelle av Iftaar. Så han (ﷺ) befalte oss å skynde oss til å utføre Iftaar. Men Når det gjelder Suhoor, så bør det bli forsinket. Men det som skjer i dag er helt i strid med dette, siden mange mennesker spiser deres Suhoor før tiden av Fajr med kanskje en time. Dette er ikke passende. Dette er i strid med Sunnah vist ved ordene av Profeten (ﷺ) og ved hans praksis. Så følgesvennene til Profeten (ﷺ) pleide å utsette Suhoor så sent, at en av dem ville nesten høre Adhaan mens han fremdeles spiser fordi han hadde utsatt Suhoor.”

Silsilah al-Hudaa wan-Noor, kassett nr. 590

 

Comments are closed.

Scroll To Top