Siste
Home » Fiqh » Fasting av seks dager i Shawal

Fasting av seks dager i Shawal

Gunst av å faste  seks dager av Ramadhan

Er det noe fordel å faste seks dager i Shawal? Og skal de fastet atskilt eller skal de fastet like etter hverandre?

Sheikh Mohammed ben Saleh Al-Othaymin svarer: Ja, det er fordel å faste de seks dagene av Shawal som det er berettet i profetens – fred være med ham- tradisjon: «Den faster Ramadhan og følger den med seks dager av Shawal (fastende), så vil man ble belønnet som man har fastet hele året.», og hadithen er berettet i sahih muslim i Kapitlet: Fasting.

Og man skal være oppmerksom på at man ikke fortjener denne gunsten inntil man har fastet hele Ramdhan. Derfor skal man ta igjen de dagen man har ikke fastet først, og deretter faste de seks dagene i Shawal. Så hvis man fastet seks dager før man har tatt igjen rastdagene av Ramdhan, vil man ikke få denne belønning selv om vi mener at det er riktig å faste den frivillige fasten før obligatoriske, eller ikke. Og det er fordi profeten, fred være med ham sa:  «Den som faster Ramadhan, og så følger den…», og den som har noen dager av Ramadhan, så har vedkommende har fastet deler av Ramdhan.

Og det er tillat å faste disse dagene atskilt eller fortløpende, men det er best å faste de like etter hverandre fordi ved dette har man skyndet seg til gode gjerninger og ikke somle med det som fører man ikke faster.

Kilden: Majmo’ Al-fatawa og rasa’il, Kitab as-Siyyam

Fasting av seks dager av Shawa skal være etter den obligatoriske fasten

Sheikh Abel Aziz ben Baz ble spurt:

Den som har noen dager av Ramadhan å faste, og ønsker å faste de seks dagene av Shawal før han tar igjen de dagene av Ramadhan med hensyn til at man kan ta igjen dagen når som helst, men de seks dagene av Shawal kun kan fastes i denne måneden. Kan du svare meg, måtte Allah belønne deg?

Han svarer: Det som er lovlig (i følge Shari’a) er å ta igjen de dagene av Ramadhan før de seks dagene av Shawal fordi profeten, fred være med Ham, sa «Den som faster Ramadhan, og så følger den med sekd dager.. »[1], og hadithen er berettet i sahih muslim. Og profeten, fred være med ham klargjøre i denne hadithen at fasting av de seks dagene skal være etter å ha fastet Ramdhan. Så det er obligatorisk å skynde seg i å ta igjen de dagene som man ikke fastet i Ramadhan, selv om man mister sjansen for å faste de seks dagene i Shawal som det er i overnevnte hadithen. Og man skal konkludere fasting av Ramadhan fordi det obligatoriske skal være før det frivillige. Og Allah som gir styrke.

Kilden.

Når skal man faste de seks dagene

Må man faste de seks dagene i Shawal direkte etter Eid dagen, eller er det tillat å faste de etter Eid fortløpendei Shawal eller ikke?

Svaret er: Man må ikke faste rett etter Eid, og man kan begynne å faste etter en dag eller mange dager etter Eid. Og man kan faste de atskilt eller fortløpende etter det som er lettest for ham. Og handlingsrommet i denne saken er bred, og fasting av disse dager er ikke obligatorisk, men anbefalt å faste de.

Kilden: Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 10/391


[1] Sahih muslim 1164

Comments are closed.

Scroll To Top