Siste
Home » Fiqh » Når Eid er på fredag, må vi overvære begge??

Når Eid er på fredag, må vi overvære begge??

Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah (rahimahullah) ble spurt:

To menn kranglet om når Eid er på fredag. Den ene sa at det er kun obligatorisk å be Eid, og den andre sa at det er obligatorisk å be Eid bønnen og fredagsbønnen?

Han svarte:

All pris til Allah, når fredagsbønnen og Eid bønnen er i samme, så har lærde tre forskjellige meninger på hva som skal gjøres:

Den første meningen:

Fredagsbønnen er obligatorisk for den som har bedt Eid i hen hold til bevisene (med generelt budskap) som beviser at fredagsbønnen er obligatorisk.

Den andre meningen:

Fredagsbønnen er ikke obligatorisk for de som lever i landsbyer langt fra byer som for eksempel folk fra ‘Awali og Shwadh (steder i Madinah i profetens tid som var utenfor byen, men de er inkludert byen nå) fordi ‘ Othman ben ‘Affan ga dem tillatelse for å  ikke komme tilbake for fredagsbønnen siden de ba sammen med ham Eid bønnen.

Den tredje meningen og den riktige:

Den som overværer Eid bønnen, er fredagsbønnen ikke obligatorisk. Men imamen må holde fredagsbønnen, og den som vil, kan be med ham. Og den som ikke har bedt Eid bønnen er det obligatorisk å be fredagsbønnen, som det er blitt berettet at profeten, fred være med ham, og hans følgevenner, som Omar og Othman og Ibn Mas’od og Ibn Zobayr og andre, praktiserte. Og vi kjenner ikke til  uenighet mellom Sahabah (profetens følgevenner) i denne saken, og de to første meninger er til lærde som kom i ettertid som ikke fikk vite om det som er i hadith som forteller oss da profeten, fred være med ham, oppleve at to Eider (Ido al-Fitr og freagsbønnen) på samme dag, så  ba hanEid bønnen og ga tillatelse for bortfall av fredagsbønnen. Og i annen versjon av hadithen, så sa han: «O Folk!! Sannelig dere har gjort godt. Den som vil overvære fredagsbønnen, så gjør det. Sannelig vil jeg holde fredagsbønnen».

Også den overværer Eid har gjort det som er ment som er å samle seg, så han som harbedt Eid, ber dhohr (den andre bønnen om dagen) i sitt tid hvis han ikke vil overvære fredagsbønnen, og med Eid har det skjedd det som er mening av fredagsbønnen. Og å mene at fredagsbønnen er obligatorisk på Eid selvom man har bedt Eid bønnen, er å gjøre det vanskelig for folk og forstyrre deres dag som skal være feiring og gledesdag, og hvis de blir fritatt dette vil Eid miste dens mening.

Og den som overværer Eid bønnen er fredagsbønnen ikke obligatorisk fordi fredag er den ukentlige eiden og Ido Al-Fitr og Idol Al-‘Adhha er også Eid, og når vi har to tilbedelser av samme type, så erstatter den ene den andre som Woodo blir inkludert i ghosl (å vaske hele kroppen) eller når en ghosl erstatter den andre, og Allah vet best.

Kilden: Majmo’ Al-Fatawa (24/210-211)

Comments are closed.

Scroll To Top