Siste
Home » Fiqh » Beskrivelsen av wodu’ (den lille renselsen)
Beskrivelsen av wodu’ (den lille renselsen)

Beskrivelsen av wodu’ (den lille renselsen)

Sheikh Abdel-Aziz ibn Baza (rahimahu Allah) forklarer:

Først: Wodu’ er en av vilkårene før salah (bønn) for at den skal være gyldig. Allah sier: «Dere som tror, når dere stiller opp til bønn, vask ansiktet og hendene opp til albuen. Stryk (hender) over hodet, og vask føttene opp til anklene.»[1]. Dette er Allah’s påbyd til de troende i kapitlet Ma’idah (Det dekkende bordet). Og profeten (sala Allahu ‘alayhi wa salam) har sagt: «Ingen bønn blir akseptert uten wodu’ (renselse).», og har også sagt: «Ingen av deres bønn blir akseptert om man har mistet den rituale renheten, inntil man gjør wodu’.» Så wodu’ er et av kriteriene for salah.file0001958701227a

Og før wodu’ begynner man med ‘istinja’, å vaske fra seg urenheter med vann, hvis man har gjort fra seg, eller kan man tørke seg med rene steiner eller grove tørkepapir tre ganger eller mer om nødvendig inntil man bli ren, foran og bak, enten det er kvinne eller mann, inntil man har rengjort fra seg urenheter. Og å vaske seg med vann er det mest foretrekkende, men hvis man kombinerer med å tørke seg og vaske seg med vann er det mest fullkommende.

Deretter begynner vi med wodu’ i henhold til shari’ah.

Man begynner wodu’ ved å si: «Bismi llah», og dette er tillat, men noen lærde mener det er obligatorisk å si: «Bismi llah» når man begynner med wodu’. Deretter vasker man sine hender tre ganger, og dette er best å gjøre. Og så renser man munnen og nesen samtidig tre ganger med tre håndfull av vann, og så vasker man ansiktet tre ganger, fra hårfestet ned til haken, og loddrett fra øre til øre, sånn vasker man ansiktet. Så vasker man armene fra fingertuppene til og med albuen, og albuen skal vaskes, og man begynner med høyre arm og så venstre armen, kvinner og menn likt. Deretter stryker man (med våte hender) hodet inkludert ørene, kvinner og menn likt. Så vasker man høyre foten opp til anklene tre ganger, og deretter den vestre foten opp til anklene, inntil man når leggen da er anklene vasket.

Og sunnah er å vaske hver kroppsdel tre ganger, ansiktet (inkludert munnen nesen), armene og føttene. Men i hodet, stryker man det en gang (med våte hender). Dette er profetens praksis.

Og det er nok å vaske en kroppsdel en gang eller to ganger, men da må man sørge for å vaske hele kroppsdelen. Så når man vasker armene eller føttene, så man vaske hele kroppsdelen. Men det er best å vaske den tre ganger. Og det finnes autentiske hadith at profeten – fred av Allah være med ham- gjorde wodu’ ved å vaske kroppsdelene en gang en gang[2], og to ganger to ganger[3] og tre ganger tre ganger[4]. Og det er blitt berettet at han – fred av Allah være med ham- vasket noen av kroppsdelen tre ganger og andre to ganger. Så det er en lett sak, all pris tilhører kun Allah.

Men det er obligatorisk å vaske hver kroppsdel en gang, men man må sørge for å vaske hele kroppsdelen med vann. Du begynner med å vaske hele ansiktet inkludert rensing av munn og nesen med vann, så vasker man høyre og så venstre armen med vann, inkludert albumene. Deretter stryker man hele hodet og ørene en gang (med våte hender), og så vasker mann føttene opp til anklene. Dette den obligatoriske delen av wodu’, men det er best å vaske kroppsdelen to eller tre ganger.

Og med dette er man ferdig med wodu’, og man kan si (rett etter wodu’):

ˮ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله, اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرينˮ

ˮ Ash-hadu an la illaha illa Allah wahdahu la sharika luhu,
wa ash-hadu anna Mohammadan ‘abduhu wa rasoluh,
allahoma ij’alni mina at-tawabin wa ij’alni mina al-motatahirin
ˮ

ˮJeg bærer vitne på at det er ingen gud verdig tilbedelse foruten Allah, Den Ene uten partner, og jeg bærer vitne på at Mohammed er hans slave og sendebud, O Allah! gjør meg en av de som omvender seg  (i sann anger) ofte, og gjøre meg en av dem som renser seg selv.ˮ

Dette er hva profeten –fred av Allah være med ham- lærte hans følgesvenner –måtte Allah være fornøyd med dem-, og det er blitt berettet at han har sagt: ˮ Enhver av dere som utfører wodu’ på riktig måte og så sier: «Jeg bærer vitne på at det er ingen gud verdig tilbedelse foruten Allah, Den Ene uten partner, og jeg bærer vitne på at Mohammed er hans slave og sendebud.», vil  de åtte portene til paradiset holdt åpen for ham, og han kan gå gjennom hvilken som helst port han vil.[5] ˮ Hadithen er berettet av Muslim i sin autentiske samling, og i en annen versjon av hadithen, som er hassan (dvs. autentisk), tilføyde Thirmidhi: ˮ O Allah! gjør men en av de som omvender seg i (sann anger) ofte, og gjøre meg en av dem som renser seg selv.[6] ˮ

Dette sier man etter å ha gjort wodu’, menn og kvinner likt, utenfor badet. Og med dette har du lært wodu’ i henhold til shari’ah som er nøkkelen til salah, og profeten –fred av Allah har sagt: ˮ Nøkkelen til salah er renselsen (wodu’), og  når man sier: (Allahu Akbar) blir visse ting forbudt[7], og dette forbudet slutter når man sier: (salam aleikom).[8] ˮ

Majmo’ al-Fatawa (11/21).

 


[1] [5:6]

[2] [Bokhari 156]

[3] [Bokhari 157]

[4] [Bokhari 158, Muslim 226]

[5] [Muslim 234]

[6][Thirmidhi 55 ]

[7] Det vil si at man kommer inn bønnen ved å si: (Allahu Akbar) , og da blir visse ting forbudt for ham.

[8] [Thirmidhi 238, Ibn Majah 276, Abu Dawod 61]

Comments are closed.

Scroll To Top