Siste
Home » Fiqh » Å synde mens man faster
Å synde mens man faster

Å synde mens man faster

Spørsmål:

Hvis en person ytrer noen haraam ord i løpet av dagen i Ramadan vil det oppheve hans faste?

Svar:

“Hvis vi leser ordene til Allah (fortolkning av betydning): “Dere som tror, det er foreskrevet dere å faste, slik det var foreskrevet dem som levde før dere, så dere må bli gudfryktige, ” [al-Baqarah 2:183] vil vi se at grunnen fasting er påbudt er så vi kan oppnå gudfryktighet, og gudfryktighet innebærer å unngå ting som er forbudt. Generelt betyr det å gjøre det som er befalt, og unngå det som er forbudt. Profeten (ﷺ) sa: “Den som ikke gir opp falsk tale og å handle i samsvar med det, og uvitende oppførsel, Allah har ingen behov for ham å gi opp sin mat og drikke (dvs. hans faste).” 12_07_2012_32942512318_924144

Basert på dette må den fastende person unngå haraam ord og handlinger, så han bør ikke baksnakke folk, eller fortelle løgn, eller spre ondsinnet sladder blant dem, han bør ikke delta i haraam transaksjoner, og han bør unngå alle haraam ting. Hvis en person unngår dette for en hel måned så bør han kunne holde seg til den rette veien for resten av året. Men dessverre mange av dem som faster skiller ikke mellom de dager da de faster og dagene når de ikke faster, så de holder på som vanlig med haraam tale slik som løgn, bedrag og så videre. Du føler ikke at de observerer verdigheten til fasten. Disse handlingene opphever ikke fasten men de trekker fra dets belønning, og kan kansellere helt belønning av fasten.”

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (rahimahullah)
Fataawa al-Siyaam (s. 358)

oversatt av Ahmed Ali.

Comments are closed.

Scroll To Top