Siste
Home » Author Archives: admin (page 4)

Author Archives: admin

Stjernetegn, horoskoper og astrologi. Hva sier Islam om det?

ID-100140611a

Shaykh Ibn Baz svarte: Lovpriset være Allah. Astrologi, horoskop, overtro og spådomskunst er alle handlinger av jaahiliyyah (uvitenhet som fantes før islam) som Islam kom for å vise som falskt og for å forklare at de er shirk (vantro), fordi de involverer å være avhengig av noe annet enn Allah og det å tro at nytte og skade kommer fra ... Read More »

Beskrivelsen av wodu’ (den lille renselsen)

file0001958701227a

Sheikh Abdel-Aziz ibn Baza (rahimahu Allah) forklarer: Først: Wodu’ er en av vilkårene før salah (bønn) for at den skal være gyldig. Allah sier: «Dere som tror, når dere stiller opp til bønn, vask ansiktet og hendene opp til albuen. Stryk (hender) over hodet, og vask føttene opp til anklene.»[1]. Dette er Allah’s påbyd til de troende i kapitlet Ma’idah ... Read More »

Hvem er din Herre?

ID-100140611

Sheikh Mohammed bin Abdel Wahhab (rahimahu Allah) har sagt: Hvis du blir spurt: Hvem er din Herre? Så si: Min Herre er Allah som har nært meg og fostret meg og alle skapninger med Sine velsignede goder. Han er gjenstand for min tilbedelse og jeg tilber ingen andre enn Ham. Og beviset er Allah’s ord: «All lovpris til Allah, alle ... Read More »

En mann blir en troende på morgenen og en vantro på kvelden

file0001844595996

Spørsmål: Det var autentisk rapportert fra Profeten – fred av Allah være med ham- i en lang hadith at han sa: «En mann ville være en muslim på morgenen og vantro på kvelden eller en troende på kvelden og vantro på morgenen og vil selge sin tro for verdslige gevinster». Hva er meningen med kufr (vantro) i denne hadithen, og ... Read More »

Er en selvmordsbomber en martyr (shahid)?

explosion

Spørsmål: Hva er dommen på noen som begår selvmord ved å feste eksplosiver til seg selv for å drepe en rekke jødiske folk?… Shaykh Abdel-Aziz ibn Baz svarte: Vi har allerede gitt vår mening på dette mange gang før at en slik handling er aldri riktig fordi det er en form for selvmord, og Allah (subhanuhu ta’ala) sier: «Og ikke ... Read More »

Dommen på Valentinsdag

DSC06752

Shaykh Ibn Uthaymeen (rahimahullah) ble spurt: I nyere tid har feiringen av Valentinsdag blitt utbredt, særlig blant kvinnelige studenter. Og den er en kristen festival der folk kler seg helt i rødt, inkludert klærne og skoene, og de utveksler røde blomster. Vi håper at du kan forklare dommen på å feire denne festivalen, og hva ditt råd er til muslimer ... Read More »

Hva bør man si når man baksnakket sin muslimske søsken?

ghibah2a

Ibn Al-Qayim sier: «Det er berettet at profeten – fred av Allah over ham- har sagt at boten for baksnakkingen er at å be tilgivelse for den man har baksnakket, så du sier: (O Allah! Tilgi oss og ham). Al-Bayhaqi nevnte denne hadithen i sin bok Ad-da’awat al-kobra (الدعوات الكبرى), og han sa etter den: dens isnad er svak. Og ... Read More »

Et viktig råd til de som opptar seg med takfir

ID-100126659

Spørsmål: Hvilke faktorer hindrer takfir [på en individuell]? Shaykh al-Fawzân: Det er de lærde som har rett til takfir. Ikke alle har rett til det. De lærde er de som kjenner årsakene bak frafall og vantro. De vet hvem de skal anvendes på. Ikke oppta dere med takfir, tabdî ‘og tafsîq. Gjør dere selv heller opptatt med studier. Dere har ... Read More »

Kan Profeten beskrives som “Habeeb-Allaah”?

file000662665521

Spørsmål: Kan Profeten (fred og velsignelser Allah være med ham) beskrives som “Habeeb-Allaah” (den elskede av Allaah)? Shaykh Muhammad ibn ‘Uthaymeen (måtte Allah velsigne ham) sa:Lovetpriset være Allah. «Profeten (fred og velsignelser Allah være med ham) er utvilsomt den elskede av Allah, han elsker Allah og Allah elsker ham. Men det fins en bedre beskrivelse enn det, noe som er ... Read More »

Hvordan bli kvitt misunnelsen?

misunnelse

Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah sa i sin bok Amraad al-Quloob (sykdommer i hjertet s. 21): «Ingen er fri fra hasad (misunnelse/sjalusi), men den edle personen skjuler det mens den lave personen viser det. Den som finner i seg selv noe hasad mot en annen må prøve å nøytralisere det ved hjelp av Taqwa (Gudfryktighet, bevissthet om Allah) og sabr (tålmodighet). ... Read More »

Viktigheten av la ilaha illa Allah

file0001650666589

‘Shaykh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan forkarer: ”Det er en Erklæring(kalimah) som muslimene forkynner i deres liv, i deres kall til bønn (adhaan), deres kall til å etablere bønn (‘iqaamah), i deres prekener og taler. Det er En erklæring hvorpå himmelen og jorden eropprettet på, og som hele skapelsen ble opprettet for, og som Allah sendte budbringere, åpenbarte bøker og foreskrev ... Read More »

Visdommen bak salat (bønn)

sojod

Visdommen bak hvorfor vi muslimer ber fem ganger om dagen: Ibn Al-Qayim forklarer: «Sannelig Allah innførte de fem bønnene for å opprette Hans dhikr (prising av Allah), og for at man skal bruke ens hjertet og lemmer og tunge i tilbedelse, og gi hver dem sin rolle i tilbedelse som er hensikten bak skapelse av menneskeheten. Derfor var opprettelsen av ... Read More »

Mennesket er beviset på Allah’ eksistens

ID-1009990

Ibn al-Qayim (d. 751 hijri) forklarer: «Hvis mennesket tenker om hvordan man ble skapt av en dråpe av sæd til man ble fullkommenog fullvokst, innser man at Han som har tatt vare på ham på denne måten og ført ham tilstand til en annen og latt ham utvikle seg på denne måten, passer ikke Ham å forsømme ham og la ... Read More »

Forsømte Sunnah i Ramadan

images

Shaykh Al-Albaani (rahimahullah) ble spurt om gode råd for ramadaan: “Jeg håper at dere vil ta hensyn til noen ting, som har blitt forsømt av et flertall av vanlige muslimer, for ikke å snakke om de som har kunnskap. Det er en hadith som er svært ofte forsømt på grunn av en annen hadith, fordi flertallet av folket ikke er ... Read More »

Å synde mens man faster

12_07_2012_32942512318_924144

Spørsmål: Hvis en person ytrer noen haraam ord i løpet av dagen i Ramadan vil det oppheve hans faste? Svar: “Hvis vi leser ordene til Allah (fortolkning av betydning): “Dere som tror, det er foreskrevet dere å faste, slik det var foreskrevet dem som levde før dere, så dere må bli gudfryktige, ” [al-Baqarah 2:183] vil vi se at grunnen ... Read More »

Hvordan ønsker man ramadan velkommen?

33هلال رمضان

Spørsmål: Er det noen spesielle ting som er foreskrevet for muslimen for å ønske velkommen Ramadan? Svar: “Lovet være Allah. Måneden av Ramadan er den beste måneden i året, fordi Allah har valgt den for å gjøre å faste i denne måneden obligatorisk og den fjerde søylen i islam, og han har foreskrevet for muslimene å tilbringe dens netter i ... Read More »

Er belønningen for fasten i vinter forskjellig fra fasten i sommer?

Spørsmålsstilleren: Måtte Allah være god mot deg og velsigne deg, sheikh, denne søsteren spør: har fasten i vinter og sommer samme belønningen? Sheikh Saleh al-Fawzan svarer: Det er ingen tvil om at det er belønning for fasten, enten i vinter eller sommer, så lenge man har riktig intensjon og er oppriktig mot Allah – Den Allmektige -. Men hvis fasten ... Read More »

Ramadhan’s gunst

Sheikh Mohammed bin Al-Othaymin sier: Måneden av Ramadhan har gunster som skiller seg fra andre måneder. Og her er noen av dem: – Allah sendte ned koran i denne måneden som Allah har sagt: «Måneden Ramadhan hvor i den ble koran sendt ned som rettledning for menneskeheten og klare tegn til veiledelse, og (den) som skiller sannheten fra falskheten.[1]» – ... Read More »

Feiring av natten av Isra’ og Mi’raaj

53041imgcache

Det er en del muslimer som dessverre feirer det de mener er natten av Isra’ og Mi’raaj. Men har de overhodet noe bevis for dette? Vet man med sikkerhet hvilken natt det var? Og til og med hvis man visste det, fins det noe bevis for at man kan feire det? Hva har lærde sagt om dette? ”Med hensyn til ... Read More »

AL ISRA’ WAL MIR’AJ

53041imgcache

Profetens(ﷺ) status Al-Tirmidhi fortalt at Abu Sa’eed (måtte Allah være fornøyd med ham) sa:  Sendebudet av Allah(ﷺ) sa: “Jeg skal være herre (eller lederen) av sønnene til Adam på dommedagen og jeg skryter ikke. I hånden min vil være et banner av lovprisning, og jeg skryter ikke. Det vil ikke være noen profet den dagen, Adam eller noen andre, uten at han vil være under banneret mitt. Jeg er den første hvis jorden vil bli splittet åpen for og jeg skryter ikke.”Klassifisert som Sahih av al-Albaani i Sahih al-Tirmidhi. Fortalt av Abbas bin Malik: Malik bin Sasaa sa at Allahs sendebud (ﷺ)beskrev til dem hans Natt Reise og sa: “Mens jeg lå i Al-Hatim eller Al-Hijr, kom plutselig noen til meg ... Read More »

Innovasjoner som blir utført i Rajab måneden

rajab

  Spørsmålsstilleren: Hva er dommen av å særskille måneden av Rajab [1] med umrah (den lille pilegrimsreisen), og er innovasjoner (i islam) de største syndene? Sheikh Mohammed ben Saleh Al-‘Othaymin: Disse to spørsmålene ble stilt som et spørsmål, og det viser intelligente til denne personen, og i denne samlingen aksepterer vi kun et spørsmål, hvilken velger du? Spørsmålsstilleren: Den første. ... Read More »

Profetens ammemor

Halimah bintu Abi-Dhu’ayb Sa’diyah Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham Ibn Ishaq sier i Sirah Nabawiyah (1/213-219): Halimah bent Abi-Dho’ayb Sa’diyah; profetens ammemor pleide å fortelle at hun og hennes mann og deres unge sønn en dag reiste fra deres landsby sammen med kvinner fra Sa’d ben Bakr (dette er stammen til Halimah) søkende etter spedbarn[1]. Hun sa: ... Read More »

Dommen av å lese bibelen og toraen

koran

Spørsmålsstilleren spør: Som muslim er det tillatt for meg å være orientert om hva som er i Bibelen ved å lese den for kunnskap og ikke til andre formål? Og betyr troen på de hellige skriftene at de er fra Allah eller skal man tro på innhold i skriftene?  Vennligst informer oss, Måtte Allah belønne deg! Sheikh Abdel-Aziz Ibn Baz ... Read More »

Scroll To Top