Siste
Home » Author Archives: admin (page 3)

Author Archives: admin

Vi trenger en Ramadan

Vi trenger en Ramadan. Ramadan er en måned for tilgivelse. Ramadan er en måned av nåde. Ramadan er måneden for sjenerøsitet. Ramadan er måneden der Allah subhaanahu wa ta’ala aksepterer Tawbah (omvendelse) fra tjenerne Hans, og måneden der Allah velsigner Hans tjenere. Vi er i behov av Ramadan for å korrigere oss selv, for vi har glemt Allah Tabarak wa ... Read More »

Er ‘Isra’ natten bedre enn laylatu al-qadr eller motsatt?

kamel natt

Er ‘Isra’ natten bedre enn skjebnens natt (laylatu al-qadr) eller motsatt? Ibn Taymiyyah svarte: All lovpris tilhører kun Allah, Når det gjelder den som sier at natten av al-‘Isra’ (الإسراء) er bedre enn Laylat al-Qadr: Hvis det han mente var at natten hvor profeten reiste om natten og tilsvarende netter hvert år er bedre for profetens ummah enn laylatu al-qadr, ... Read More »

Effekten av sang og musikk

ID-10098047

“Ingen synger regelmessig eller lytter til sang uten at hans hjerte faller inn hykleri uten at han selv er klar over det. Dersom en slik person forsto realiteten av hykleri og dens ende ville han se det i sitt eget hjerte. Aldri kommer kjærligheten til sang og kjærlighet til Koranen sammen i et menneskes hjerte, bortsett fra at en støter ... Read More »

Forskjellen mellom råd og baksnakking

Forskjellen mellom råd og baksnakking

“Forskjellen mellom å gi råd og baksnakking er at intensjonen bak rådet er å advare muslimen mot en innovatør, en bedrager eller en ugjerningsmann. Så du skal nevne om ham kun det som er nødvendig, hvis noen skulle søke råd fra deg om hans vennskap, eller om å ha forretningstransaksjoner med han eller andre typer av forbindelser med ham. Akkurat ... Read More »

Å søke tilflukt fra helvete

7!

Fra Abu Hurairah som sa: Profeten sa «Ingen tjener søker tilflukt fra Helvete sju ganger i en dag, bortsett fra at Helvete sier: Herre! Sannelig Din tjener, [som heter] så og så, har søkt tilflukt hos Deg fra meg, så gi ham tilflukt. Og ingen tjener ber Allah om Paradiset sju ganger på en dag, bortsett fra at Paradiset sier ‘Herre! Sannelig Din tjener, [som heter] så og så, har bedt om meg, så la han komme inn i Paradiset.» [Fortalt av Abu Yu `laa (4/1472-1473). Gradert som sahih av Al-Dhiyaa’-uddeen al-Maqdasee, al-Mundhiree, Ibn al-Qayyim, og Ibn Katheer.Shaykh al-Albaani også gradert det som “Sahih” ial-Saheehah (2506)] Shaykh al-Albaani (rahimaullah) forklarer denne Hadithen:: “Denne Hadithen er autentisk uten tvil. Noen av folket ... Read More »

Den gudfryktige som er nærmest Allah

photo_35798_20110328

Abu Hurairah (radhiya Allahu ‘anhu) fortalte at Profeten (salahu ‘alayhi wa salam) sa: «Allah Den Høyeste sier: «Den som er fiendtlig innstilt til en venn (wali) av Meg, Jeg erklærer krig mot (vedkommende). Min slave nærmer seg Meg med ingenting mer elsket av Meg enn det Jeg har gjort obligatorisk på ham. Og Min slave fortsetter å trekke seg nærmere Meg med frivillige handlinger, helt til Jeg elsker ham, og når Jeg elsker ham, Jeg er hans hørsel som han hører med, hans syn som han ser med, hans hånd som han griper med, og hans fot som han går med. Hvis han spør Meg, vil Jeg vil sannelig gi ham, og ... Read More »

Beløning for å gå til moskeen

ID-100136244

Abu Hurairah (radiyAllaahu Anhu) fortalte at Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: «Allah vil forberede for ham som går til moskeen (hver) morgen eller kveld en ærefull plass i paradiset med god gjestfrihet for (det han har gjort) for hver gang han gikk på morgen og ettermiddag.» [Sahih al-Bukhaaree (662) og Sahih Muslim (1412).] Kommentar fra Shaykh Muhammad Ibn Sālih ... Read More »

Til de som er plaget med kjærlighet før ekteskap

10~

Imam Ibn al-Qayyim sa: “Og en kur for denne dødelige sykdommen (dvs. kjærlighet før ekteskap) er at den personen som er plaget (med det) innser at denne kjærligheten er bare på grunn av hans/hennes egne vrangforestillinger og uvitenhet. Så det en slik person bør gjøre er først og fremst å styrke deres Tawhid og tillit til Allah, og for det ... Read More »

Jihad mot deg selv!

ID-100161476a

Jihad (streve) mot sjelen har fire stadier: For det første: Å streve med å lære veiledningen og religionen av sannhet, uten det blir det ingen suksess. Faktisk kan det ikke være noen sann lykke, og heller ikke noen glede i denne verden og i det neste, bortsett fra gjennom det. Dernest: å streve for å handle på det man har ... Read More »

En rettskaffen kvinne er en uvurderlig skatt

rettskaffen kvinne

En rettskaffen kvinnen vil forbli i sin manns selskap, hvis han selv er en rettskaffen mann, i mange år. Hun er den gleden som Allahs Sendebud (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) snakket om: ” Hvis du ser mot henne, hun forundrer deg; hvis du oppmuntrer henne til noe hun adlyder deg; hvis du er borte fra henne, hun bevarer/beskytter deg i ... Read More »

Viktigheten av salatul-Jumu’ah

Iraqna1_1316383318_756

Mange ahaadeeth har blitt fortalt av Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) som forklarer dydene av Jumu’ah bønn. For eksempel: 1 – Muslim (233) berettet fra Abu Hurayrah (måtte Allah være fornøyd med ham) at Allahs Sendebud (salahu ‘alyhi wa salam) sa: “De fem daglige bønnene, og fra en Jumu’ah til den neste, er en soning for de syndene som kommer ... Read More »

De tre pilarene for tilbedelse av Allah

pilarene for tilbedelse

Tilbedelse som er påbydd omfatter betydningen av ydmykhet og kjærlighet, og den består av tre søyler som er de: Kjærlighet (til Allah) håp (for hans belønning) frykt (for hans straff) og alle disse tre må kombineres (i tilbedelsen). Den som klamrer seg til bare én av dem, gjør den ikke til en komplett tilbeder av Allah. Og tilbedelse av Allah ... Read More »

Profetens humoristiske sans

32~

Sheikh Shamso ad-Din Mohammed bin Sayid An-Nas (d. 734 hj.) sa: Og han (salahu ‘alyhi wa salam) pleide å spøke, men han sa kun sannheten. En kvinne kom til ham (salahu ‘alyhi wa salam), og hun sa: O Allah’s sendebud, la meg ri på en kamel!! Han (salahu ‘alyhi wa salam): «Jeg bærer deg på kalven til hunkamel.» Hun sa: ... Read More »

Fantastisk beskrivelse Av Allah

70!

Ibn Qayyims utrolige beskrivelse av Allah, subhanahu wa ta’ala: ”Han kontrollere universets anliggender og alle riker. Han påbyr og forbyr, skaper og bestemmer, gir død og gir liv. Han løfter og senker folks status, veksler natt og dag. Han gir mennesker gode og ikke fullt så gode dager, og Han fører nasjoner til å stige og falle, slik at en ... Read More »

Konene til profeten er fra Ahl al-Bait

ID-10095631

Shaykh ibn al-`Uthaymeen, rahimahullah, sa: Allah sa i heder av konene til Profeten (salahu ‘alayhi wa salam): {… Og utfør As-Salat (bønnene), og gi zakat (obligatorisk veldedighet) og adlyde Allah og Hans sendebud. Allah ønsker bare å fjerne Ar-Rijs (onde gjerninger og synder) fra dere, O medlemmer av familien (av Profeten), og å rense dere en grundig rensing} [Surah al-Ahzaab ... Read More »

Kjærlighet til Sahabah

sahabah

Imam Abu Ja’far at-Tahawi (d. 321 hj) sier i sin aqidah  tahawiyah: ˮ Vi elsker følgesvennene til Allahs sendebud (sala Allahu ‘alayhi wa salam), og vi overdriver ikke i vår forkjærlighet for noen av dem, og heller ikke tar avstand fra noen av dem. Vi hater enhver som hater dem, og enhver som snakker stygt om dem. Og vi omtaler ... Read More »

Sannelig Allah ser ikke på kroppene deres…

Sannelig Allah ser ikke på kroppene deres

Fra Abu Hurairah ‘Abdul-Rahmaan ibn Sakhr (radhi Allaahu anhu) som sa: Sendebudet av Allah (ﷺ) sa: “Sannelig Allah ser ikke på kroppene deres, og ei heller på deres ansikter, i stedet Han ser på deres hjerter [og gjerninger]. [Muslim, nr. 2564] Shaykh al-‘Uthaymeen kommenterer: Allah, Den Perfekte og Den Høyeste, ser ikke på slavene og deres kropper, og om de ... Read More »

Har Islam blitt riktig formidlet til ikke-muslimer?

islam-formidlet

Shaykh Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeen, rahimahullah, kommenterer Ordene av Allahs Den Opphøyde: «Denne Koranen har blitt åpenbart til meg slik at jeg kan derved advare dere og enhver som den kan nå.» [Al An’aam: 19] Shayken sa: «… Så jeg kan derved advare dere …», [Noe som betyr] For å advare dere mot å være trassige mot det, og da ... Read More »

Scroll To Top