Siste
Home » Aqidah » Viktigheten av la ilaha illa Allah
Viktigheten av la ilaha illa Allah

Viktigheten av la ilaha illa Allah

file0001650666589

‘Shaykh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan forkarer: ”Det er en Erklæring(kalimah) som muslimene forkynner i deres liv, i deres kall til bønn (adhaan), deres kall til å etablere bønn (‘iqaamah), i deres prekener og taler. Det er En erklæring hvorpå himmelen og jorden eropprettet på, og som hele skapelsen ble opprettet for, og som Allah sendte budbringere, åpenbarte bøker og foreskrev guddommelige lover for. På grunn av den blir vektene og registrene satt opp (på Dommedagen), også ble Paradise og Helvete til. På grunn av den ble skapelsen delt inn i troende og vantro, rettskafne og ugudelige. Det er årsaken for [at det fins] skapelse, order, straff og belønning. Det er retten som skapelsen ble opprettet for og om den og dens rettigheter vil de bli avhørt og stilt til regnskap for. 
På grunn av den er det straff og belønning, pga den ble retningen i bønn (Qiblah) satt opp, på det hviler selve grunnlaget for religionen, og på grunn av det sverd blir trukket for å streve og kjempe (i jihaad). Det er Retten til Allah over Hans slaver, Erklæring (kalimah) av Islam, og nøkkelen til Paradiset, om det blir både tidligere og senere folk spurt. Sannelig, vil ingen person stå foran Allah uten å bli spurt to spørsmål: Hva var det du tilba? Og hvordan var det du svarte på budbringerne? Svaret på det første er ved realisering av la ilaha illa Allah, å vite det, bekrefte det, og handle i forhold til det. Svaret til den andre er ved erkjennelsen av at Muhammad (ﷺ) er Allahs budbringer, å vite det, overholde det, og være lydig mot det “.

Comments are closed.

Scroll To Top