Siste
Home » Aqidah » Stjernetegn, horoskoper og astrologi. Hva sier Islam om det?
Stjernetegn, horoskoper og astrologi. Hva sier Islam om det?

Stjernetegn, horoskoper og astrologi. Hva sier Islam om det?

Shaykh Ibn Baz svarte:

Lovpriset være Allah.ID-100140611a

Astrologi, horoskop, overtro og spådomskunst er alle handlinger av jaahiliyyah (uvitenhet som fantes før islam) som Islam kom for å vise som falskt og for å forklare at de er shirk (vantro), fordi de involverer å være avhengig av noe annet enn Allah og det å tro at nytte og skade kommer fra noen andre enn Han, og å tro ordene til spåmenn og sannsigere som feilaktig hevder å ha kunnskap om det usette for å lure folk av deres penger og endre deres tro. Bevisene (daleel) for det er hadith fortalt av Abu Dawood i Sunan hans med en saheeh isnaad fra Ibn ‘Abbaas (måtte Allah være fornøyd med ham), at Sendebudet til Allah (salahu ‘alayhi wa salam) sa: “Den som lærer noe av astrologi har lært en gren av hekseri (al-sihr) …” Og al-Bazzaar fortalte med en jayyid (god) isnaad fra ‘Imraan ibn Husayn at Sendebudet til Allah (salahu ‘alayhi wa salam) sa : “Han er ikke en av oss som praktiserer spådom eller har det gjort for ham, som forteller om skjebne eller har sin skjebne fortalt, eller som praktiserer heksekunst eller har det gjort for ham.” Den som hevder å kjenne til noen saker fra det usette er enten en spåmann eller opptrer som en spåmann i en viss forstand, fordi Allah er den eneste som har kunnskapen om det usette. Allah sier (fortolkning av betydning): «Ingen i himlene eller på jord kjenner det skjulte, unntatt Allah.» 27:65

Mitt råd til alle som har noe å gjøre med disse sakene er å omvende seg til Allah og be om tilgivelse, og å være kun avhengig av Allah og å sette sin lit til Ham i alle deres saker, og samtidig følge de praktiske metodene som er foreskrevet eller tillatt i sharee’ah. De bør slutte med disse sakene av jaahiliyyah, holde seg borte fra dem og unngå å spørre folk som praktiserer dem eller tro på det de sier, ut av lydighet til Allah og Hans sendebud (fred og velsignelser av Allah være med ham), og for å beskytte sin forpliktelse til Islam og hans ‘aqeedah (religiøs tro).

Tilpasset fra Majmoo ‘Fataawa Shaykh Ibn Baz (måtte Allah velsigne ham) [2/123]

Comments are closed.

Scroll To Top