Siste
Home » Aqidah » Profetens rett på oss
Profetens rett på oss

Profetens rett på oss

 

Dette er den største retten som må utføres i forhold til et menneske. Det er ingen mennesker på jorden som har en rett som er større enn retten til Profeten (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam). Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sier i Koranen:

”Vi har sannelig sendt deg som et vitne, som en bringer av gode nyheter, og som en Advarsler: Slik at dere (mennesker) kan tro på Allah og Hans sendebud, slik at dere kan fremme og ære Han, og feire Hans (Allahs)  ros dag og natt .  48: 8-9.

Det er derfor det er nødvendig og påbudt, at kjærlighet, omsorg og full respekt må bli gitt til Allahs sendebud (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam). Framfor alle mennesker, inkludert ens egne barn og foreldre. Allahs Sendebud (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: ”Man vil ikke være fullstendig troende før jeg (Allahs Sendebud) er mer elsket (av han) enn hans unger, foreldre og andre mennesker.

Noen av rettighetene til Profeten (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) er full respekt, ære, og kjærlighet uten overdrivelse eller forsømmelse. Ordentlig respekt for Profeten (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) er å respektere hans tradisjoner, utførelser, personlighet og livsstil når han levde. Ordentlig respekt for Profeten (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) etter hans død er å respektere hans tradisjoner, handlinger, og de reglene han viste menneskene. Dette inkluderer den hellige loven, Koranen, og sist men ikke minst sunnah, som er handlingene Profeten (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) gjorde med Allahs (Subhanahu wa Ta’alas) befaling.

Hvis man vet hvordan følgesvennene til Profeten (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) respekterte han, viste ærefrykt og deres dypeste takknemlighet for den utrolige gaven han ga dem, da vil man innse hvordan disse respektfulle følgesvennene viste deres kjærlighet og admirasjon til Profeten (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) . Det har blitt rapportert at Urawah bin Masoud, en av stammene av Quraish, var delegert til å forhandle med Profeten (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) under våpentilstanden til Hodaibyah i en liten landsby utenfor Makkah. Året er Hijra og Profeten (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) dro sammen med ti tusener av muslimer for å utføre ”Umrah” og deretter dra tilbake til Madinah hvor de bodde. Men de fikk ikke lov av Quraish stammen som på den tiden styrte folket av Makkah. Urawah bin Masoud sa til hans folk: ”Jeg har besøkt konger som Chesrou, Caesar og Najashi (Kongene av Persia, Romerriket og al-Habash), men jeg har aldri sett en gruppe mennesker som ærer, respekterer og verdsetter ordrene fra deres leder som følgesvennene til Muhammad (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) gjør. Jeg har lagt merke til at når han beordrer dem om å gjøre noe så skynder de seg for å utføre det de må gjøre. Jeg har også sett dem sloss over vannet som Muhammad (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) har brukt for å gjøre wudu. Jeg har lagt merke til at de senker stemmen når de snakker med han ut av respekt. Jeg har også lagt merke til at ingen ser han i øynene eller ansiktet når de snakker med han ut av respekt og beskjedenhet.

Det var på denne måten muslimer pleide å respektere, ære, og vise kjærlighet til vår elsket Profet (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam). Selv om Profeten (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) var velsignet med en god karakter, godt personlighet, sjenerøsitet, godhet, etikk, mildhet og ettergivenhet viste følgesvennene hans fremdeles respekt, kjærlighet og hensyn. Hadde Profeten (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) vært en røff person ville det vært lett å ikke vært rundt han eller assosiere seg med han. Dette nevner Allah (Subhanahu wa Ta’ala) i Koranen.

Noen av rettighetene til Profeten (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) er for oss mennesker å tro på han fullstendig med hele vårt hjerte i forhold til all nyhet han kommer med fra Allah. Derfor må vi tro på alt Profeten (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) har sagt om tidligere nasjoner og generasjoner og ikke minst, framtiden. Han har også rett på at alle skal adlyde han i alle ordrer han gir fordi hans ordre er perfekte og de er for vårt beste. Han har også rett på at vi skal tro på alle lovene og reglene han har satt for muslimer over hele verden. De er de mest ekte, fullstendige og forståelige reglene for et menneske på jorden og i etterlivet. De er mer fullstendige enn noen annen tidligere lov som har blitt gitt til andre profeter og sendebud. En troende muslim skal ikke prioritere menneske skapte lover uansett hvem som innfører dem. Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sier i Koranen:

Men nei, ved din Rabb (Herre), de kan ikke ha (ekte) tro, helt til de gjør deg dommer i alle konflikter mellom dem, og finner ikke noen motstand i deres hjerte mot dine valg, men aksepterer dem med fullstendig tro.” 4:46

Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sier også i Koranen:

”Si: ”hvis dere elsker Allah, følg meg: Allah vil elske dere og tilgi deres synder: For Allah  er Tilgivende, og mest barmhjertig.” ”  3:31

Andre rettigheter som Profeten (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) har er at troende muslimer må forsvare de lovene og reglene som er hellige for alle muslimer over hele verden. Man må prøve å forsvare disse hellige lovene på alle mulige måter som er lov når disse lovene er under angrep. Hvis angrepet er at noen sier at de Hellige lovene er falske, da må en lærd komme frem og vise med sin kunnskap at det folk sier ikke er sant. Hvis angrepet er fysisk med våpen, da må man ty til våpen også for å beskytte sin tro.

Ingen muslimer, uansett posisjon i samfunnet, skal gi etter, akseptere eller tilgi noen som helst form for angrep mot de hellige lovene fra Profeten (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam). En slik person er en synder, svak i sin tro, og mislykkes i å vise sin sanne kjærlighet, omtanke, takknemlighet og respekt til Profetens (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) rettigheter.

 

Tatt fra ”Grunnleggende rettigheter ” – av Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (rahimahullah)

Oversatt av søster Asli M Hersi

Comments are closed.

Scroll To Top