Siste
Home » Aqidah » Konene til profeten er fra Ahl al-Bait
Konene til profeten er fra Ahl al-Bait

Konene til profeten er fra Ahl al-Bait

Shaykh ibn al-`Uthaymeen, rahimahullah, sa:ID-10095631

Allah sa i heder av konene til Profeten (salahu ‘alayhi wa salam):

{… Og utfør As-Salat (bønnene), og gi zakat (obligatorisk veldedighet) og adlyde Allah og Hans sendebud. Allah ønsker bare å fjerne Ar-Rijs (onde gjerninger og synder) fra dere, O medlemmer av familien (av Profeten), og å rense dere en grundig rensing} [Surah al-Ahzaab (33): 33].

Teksten er veldig klar og tydelig i at konene til Profeten (salahu ‘alayhi wa salam) er fra Ahl al-Bait, i motsetning til det Raafidhah sier: “Konene til Profeten (salahu ‘alayhi wa salam) er ikke fra Ahl al-Bait” (per denne teksten) de er fra Ahl al-Bait uten tvil.

[Sharh Riyaadh al-Saaliheen, s. 3/223]

Comments are closed.

Scroll To Top