Siste
Home » Aqidah » Kan Profeten beskrives som “Habeeb-Allaah”?
Kan Profeten beskrives som “Habeeb-Allaah”?

Kan Profeten beskrives som “Habeeb-Allaah”?

Spørsmål: Kan Profeten (fred og velsignelser Allah være med ham) beskrives som “Habeeb-Allaah” (den elskede av Allaah)?

Shaykh Muhammad ibn ‘Uthaymeen (måtte Allah velsigne ham) sa:Lovetpriset være Allah.file000662665521

«Profeten (fred og velsignelser Allah være med ham) er utvilsomt den elskede av Allah, han elsker Allah og Allah elsker ham. Men det fins en bedre beskrivelse enn det, noe som er Khaleel-Allaah (den nære vennen av Allah). Sendebudet av Allah (fred og velsignelser Allah være med ham) var nær venn av Allah, som han (fred og velsignelser Allah være med ham) sa: “Allah har tatt meg som en nær venn (Khaleel) akkurat som han tok Ibraaheem som en nær venn. “(Fortalt av Muslum, 532).

Å være en nær venn er den mest perfekte form for kjærlighet. Derfor den som beskriver ham kun som “Habeeb” gir ham ikke hans fulle rett. Nært vennskap (å være en “Khaleel”) er større og mer opphøyet enn kjærlighet. Alle de troende er elsket av Allah, men sendebudet (fred og velsignelser Allah være med ham) har en høyere status enn det som er nært vennskap. Allah tok ham som en nær venn akkurat som han tok Ibraaheem som en nær venn. Derfor sier vi at Muhammad er Sendebudet av Allah (fred og velsignelser Allah være med ham) og nær venn av Allah. Dette er bedre enn å si at han er den elskede av Allah, fordi det arabiske ordet khullah (nært vennskap) innebærer kjærlighet og mye mer, fordi det er den ultimate kjærlighet.»

Majmoo ‘Fataawa Ibn Uthaymeen (måtte Allah velsigne ham), 1/319.

Shaykh al-Islam sa i Majmoo ‘al-Fataawa, 10/204: «Oppfatningen av noen mennesker at Muhammad er den elskede av Allah og Ibraaheem er nær venn av Allah, og deres oppfatningen at kjærlighet (hubb) er overlegen i forhold til nært vennskap (khullah), er en svak oppfatning, fordi Muhammad er også nær venn av Allah (Khaleel-Allah), som ble påvist i mange saheeh ahaadeeth.»

Comments are closed.

Scroll To Top