Siste
Home » Aqidah » Hvem er din Herre?
Hvem er din Herre?

Hvem er din Herre?

Sheikh Mohammed bin Abdel Wahhab (rahimahu Allah) har sagt:ID-100140611

Hvis du blir spurt: Hvem er din Herre? Så si: Min Herre er Allah som har nært meg og fostret meg og alle skapninger med Sine velsignede goder. Han er gjenstand for min tilbedelse og jeg tilber ingen andre enn Ham. Og beviset er Allah’s ord:

«All lovpris til Allah, alle verdeners Herre.»[1]

Alt foruten Allah inngår i begrepet verden og jeg er en av denne verden.

Hvis du blir spurt: Hvordan har du fått kunnskap om din Herre? Så si: Gjennom Hans tegn og det Han har skapt. Blant Hans tegn er dagen og natta, sola og månen og blant det Han har skapt er de syv himler og syv jorder og det som finnes i dem og det som finnes mellom dem. Beviset er Allah’s ord:

«Og av Hans tegn er natten og dagen, solen og månen Ikke gjør sojud (falle ned på ditt ansikt) for solen og månen, men gjør sojud for Allah, som skapte dem, om det er Ham dere tilber.»[2]

Og:

«Sannelig, Allah er deres Herre! Han som skapte himmel og jord på seks dager. Så hevet Han seg over tronen. Han lar natten dekke dagen, – den følger hastig. Og sol, måne og stjerner er underdanige ved Hans bud. Skapelsen og makten tilhører Ham. Velsignelsesrik er Allah, all verdens Herre.»[3]

Og Herren (ar-Rabb) er den som fortjener å bli tilbedt, og beviset er Allah’s ord:

«Dere mennesker, tjen Herren som har skapt dere, og de som var før dere, slik at dere blir gudfryktige. Ham som har gjort jorden til leie og himmelen til tak, Ham som sender regn fra oven hvorved Han frembringer frukter til næring for dere. Sett ingen ved Allahs side, når dere vet bedre.»[4]

Ibn Kathir (måtte Allah være ham nådig) sa: ”Disse tings Skaper er den eneste som fortjener å bli tilbedt.”[1] [1:2]

[2] [41:37]

[3] [7:54 ]

[4] [2:21-22]

Comments are closed.

Scroll To Top