Siste
Home » Aqidah » Fantastisk beskrivelse Av Allah
Fantastisk beskrivelse Av Allah

Fantastisk beskrivelse Av Allah

Ibn Qayyims utrolige beskrivelse av Allah, subhanahu wa ta’ala:
70!
”Han kontrollere universets anliggender og alle riker. Han påbyr og forbyr, skaper og bestemmer, gir død og gir liv. Han løfter og senker folks status, veksler natt og dag. Han gir mennesker gode og ikke fullt så gode dager, og Han fører nasjoner til å stige og falle, slik at en nasjon forsvinner og en annen kommer. Hans bud og påbud blir utført over hele himmelen og på jorden, over den og under den, i havet og i luften. Han har kunnskap om alle ting, og vet hvor mye det fins av alle ting. Han hører alle stemmer, og han blander ikke en stemme med en annen. Han hører dem alle, i alle de ulike språkene og med alle sine varierte ønsker og bønn. Ingen stemme distraherer ham fra å høre en annen stemme. Han forveksler ikke deres forespørsler, og Han blir aldri trøtt av å høre kallene til mennesker i nød. Han ser alt som er synlig, selv bevegelsen av en svart maur over en stein i den mørkeste natt. Det usynlige er synlige for Han, og all hemmeligheter er kjent for Han …

 

Han tilgir synder, letter på bekymringene, lindrer nød, hjelper knuste mennesker tilbake på føttene, gjør de fattige rik, rettleder den som er forvirret og på avvei, oppfyller behovene til de desperate, gir mat til de sultne, klær til de nakne, skjuler feil og beroliger de som har frykt. Han hever statusen for noen og reduserer statusen til andre … Selv om alle innbyggere I himmel og jord, den første og den siste av dem, menneskeheten og Jinn, skulle være så religiøse som den mest religiøse blant dem, ville dette ikke øke Hans makt i det minste, hvis de alle, den første og den siste av dem, menneskeheten og Jinn, skulle være like opprørsk som den mest opprørske blant dem, ville dette ikke redusere Hans makt i det minste.

 

Hvis alt og alle i himmelen og på jorden, de første og den siste av dem, menneskeheten og Jinn, levende og døde, livlige og livløse, sto på ett sted og ba til Ham, og Han skulle gi dem alt de ba om, vil dette ikke redusere et atom vekt av det Han har … Han er Den første, før Han er det ingenting, og Den Siste, etter Han er det ikke noe, velsignet og opphøyet er Han. Han er den som fortjener mest å bli tenkt på, som fortjener å bli dyrket, som fortjener å bli takket. Han er den mest barmhjertige av konger, den mest sjenerøse av de som blir spurt …

 

Han er kongen som har ingen partner, den som har ingen rival, den selvforsynt Herren, Han som har ingen sønn, Den Høyeste, og det er ingen som Ham. «Alle ting forgår, unntatt Hans åsyn.»  [28:88]

 

og alt vil forsvinne unntatt Hans herredømme … Han blir kun adlydt etter Hans tillatelse, og ingen blir ulydige unntatt med Hans kunnskap. Han blir adlydt, så Han viser Sin takknemlighet,

og Han blir ikke adlydt, så Han tilgir. Hver straff fra Hans side er rettferdig, og hver velsignelse fra Ham er en favør.

 

Han er den nærmeste av vitner og den nærmeste av beskyttere. Han griper folk ved deres pannelugg, registrerer deres gjerninger og forordninger til avtalt tid for alle ting. Hjerter kan ikke skjule noe fra Ham, for alle hemmeligheter er kjent for Ham. Hans gave er et ord og Hans straff er et ord: «Hans bud, når Han ønsker noe, er at Han sier til det: Bli! – og det blir.» [36:82]

 

Fra: al-Waabil al-Sayib

Comments are closed.

Scroll To Top