Siste
Home » Aqidah » Dommen av å lese bibelen og toraen
Dommen av å lese bibelen og toraen

Dommen av å lese bibelen og toraen

Spørsmålsstilleren spør: Som muslim er det tillatt for meg å være orientert om hva som er i Bibelen ved å lese den for kunnskap og ikke til andre formål? Og betyr troen på de hellige skriftene at de er fra Allah eller skal man tro på innhold i skriftene?  Vennligst informer oss, Måtte ulike-bibelutgaver-stabel1Allah belønne deg!

Sheikh Abdel-Aziz Ibn Baz svarte: Enhver muslim må tro at bibelen og toraen er fra Allah, og Allah har åpenbart disse bøkene for sine profeter, og Han sendte ned sine skrifter med påbud og forbud og forkynte og påminnelser og historier om

noen av de tingene har skjedd før og paradiset og helvetet, og så videre, men (som muslim) har man ikke lov til å lese dem fordi de er tuklet med og forandret. Så man kan ikke skaffe seg toraen eller bibelen eller lese dem på grunn av denne faren fordi man trolig vil nekte sannheten eller tro på falskhet (i dem) fordi disse bøkene har blitt forvrengt og forandret, og jøder og kristne og andre (sekter) har forandret dem ved å erstatte og forvrenge (innholdet) eller bytte rekkefølge (i tekster), og Allah har erstattet dem for oss med ​​den hellige Koranen.

Og det har blitt berettet at profeten -fred være med ham- han så (en gang) en del av toraen i Omars hender -måtte Allah være fornøyd med ham-  ble profeten sint og sa: «Ibn Al-Khatab! Er du i tvil! Sannelig har jeg kommet med en fullkommen sann religion. Hvis Moses -måtte Allah være fornøyd med ham- levde, måtte han kun følge meg.»

Derfor råder vi deg og andre, ikke å ta noe fra dem, ikke noe fra toraen eller bibelen, eller å skaffe seg dem eller å lese i dem. Og hvis dere harkoran noen av bibelen eller toraen, så bør dere begrave dem i jord eller brenne dem, og hva som er sann i dem, så har koranen kommet med det vi trenger. Og forandring og erstatning som har skjedd bibelen og toraen er forkastelig og ondt. Så Hver muslim må holde seg unna dem og være forsiktig med å lese i dem.  Kanskje man tror på falskhet eller nekter sannheten, så den sikre måten fra dette er å begrave eller brenne dem.

Og det kan hende at en kunnskapsrik lærd trenger å lese dem for å kunne argumenter mot motstandere av islam, enten det er jøder eller kristne. Akkurat som profeten -fred være med ham- ba om å se i toraen da jødene som nektet at (verser om) steining (av som har gjort Zinah) finnes. Og da profeten fant det, erkjente jødene at steiningen finnes.

Så lærde som har kunnskap om islam kan trenge å lese toraen eller bibelen for et islamsk formål, som for eksempel å svare mot Allah’s motstandere eller for å vise korans gunst og bekrefte hva som er rett og sann (som er nevnt i toraen eller bibelen). Men vanlige muslimer eller bør ikke lese i dem, og når de finner dem, bør de begrave dem en god plass eller brenne dem for at de ikke skal villede noen.

Kilden: her.

Comments are closed.

Scroll To Top