Siste
Home » Aqidah » Bevis på ordet “Tawheed” er nevnt i koran og sunnah

Bevis på ordet “Tawheed” er nevnt i koran og sunnah

Det finnes mange som mener at ordet “tawheed” er oppfunnet ord som Wahabis bruker. Derfor har jeg postet denne fatwa av Sheikh Ibn Baz som motsvar på denne tvilen som blir spredt av uvitende personer. Måtte Allah veilede meg og dem og alle muslimer.

Spørsmål: Dere kaller til Tawheed, så hva er beviset på dette ordet og hvor er den tatt fra?

Sheikh Abd Al-Aziz ben Baz svarte: Svaret er at det finnes mange bevis fra Allah’s bok og profeten’s tradisjon (sunnah). Og Tawheed er å single Allah (i Hans rettigheter), og det betyr at Allah er En og har ingen partnere. Og noen av versene som beviser dette, er Allah’s ord: «Jeg har ikke skapt jinn og mennesker (ikke for noe annet), kun for at de skal tilbe meg», Ath-thariyat 56, og allah’s ord «Vi sendte aldri noe sendebud før deg uten at Vi gav ham denne åpenbaring: «Det er ingen gud unntatt Meg! Så tjen kun meg!», Al-‘anbiya’ 25. Og det finnes mange verser med samme meningen.

Og når det gjelder Ahadith (profetens tradisjon): Så har det blitt berettet i sahih Al-bokhari at Ibn Abbas, måtte Allah være fornøyd med ham og hans far, fortalte at profeten -fred være med ham- sa til Ma’ad -måtte Allah være fornøyd med ham- da profeten sendte ham til Yemen sa han til Ma’ad: «Kall dem til å single Allah i tilbedelse (‘Od’ohom ‘ila ‘an yowahido llah  ادعهم إلى أن يوحدوا الله)», og hadithen er berettet av Al-bokhari hans bok. Og i sahih muslim har Tariq ben Ashyam Al-‘Ash’a’i berettet at profeten sa til ham: «Den som singler ( من وحد الله) Allah (i tilbedelsen), og benekter alt utenom Ham, vil hans liv og eiendom være beskyttet, og hans oppgjør vil være med Allah». Så profeten – fred være med Ham- sa: «Den som singler (Man wahad Allah من وحد الله) Allah (i tilbedelsen)», og dette er betydning av trosbekjennelsen: Det finnes ingen gud som har rett til tilbedelsen enn Allah. Og det er også berettet i sahih muslim at Ibn Omar -måtte Allah være fornøyd med ham og hans far- fortalte at profeten – fred være med ham -har sagt: «islam er bygd på fem piraler: (‘An wohado Allah على أن يوحد الله) å single Allah (i tilbedelsen)…», og denne hadithen er forklaring på en annen versjon av samme hadithen: «islam er bygget på fem: Å erkjenne at det er ingen gud som har rett til tilbedelsen enn Allah og at Muhammed er Hans sendebud…». Og det finnes mange Ahadith med dette budskapet. Måtte Allah veilede oss.

Kilden.

Comments are closed.

Scroll To Top