Siste
Home » Aqidah » Allahs rett på oss
Allahs rett på oss

Allahs rett på oss

 

Den mest grunnleggende retten mennesker må fullføre er først og fremst retten til vår Skaper, Allah den Allmektige, som har den viktigste retten av alle. Allah den Allmektige er Kongen over alle konger, den Rettferdige, den Eneste, som verken har kone eller sønn, den som skaper fra ingenting, og som returnerer Hans skapning igjen til jorden for å bli jord igjen. Han er den som gir all velsignelser, helt siden menneske var et foster i hans mors mage hvor ingen kunne gi han mat eller næring utenom Han. I magen gir Allah den Allmektige tre lag av mørkhet for behagelighet, beskyttelse og skikkelig isolasjon. Senere var Han den som ga din mor varm melk fra hennes bryst for å gi deg en passende type mat til alle tider med tanke på din alder. Allah var den som ga deg direksjoner til å bruke en sugende funksjon for å få melken ut av din mors bryst. Han var den som plasserte kjærlighet, barmhjertighet, og en følelse av tilknytning (til deg) i dine foreldres hjerte slik at de vil gi deg alt de har i de tidlige stadiene i ditt liv når du trengte omsorgen, beskyttelsen og andre ting. Han var også den som ga deg naturlig intelligens, logikk, energi, styrke, og så videre for å kunne ta vare på deg selv og andre. Allah den Allmektige sier i den Hellige Koranen:

”Det er Han som hentet dere fra deres mors mage da dere visste ingenting; og Han ga dere hørsel og syn og intelligens og varme følelser: Slik at dere kan gi takk (til Allah)”  16:78

Hvis Allah den Allmektige hadde stoppet Hans dydige omsorg bare i et øyeblikk, da ville livene våre og hele jorden kollapset, forsvunnet og blitt til ingenting. Det er på grunn av barmhjertigheten, velsignelsen, omsorgen og gavene Allah gir oss som derved gir oss tro på at Allah den Allmektige har rett til den viktigste retten av alle. Han har retten til å skape oss fra ingenting, forbedrede oss på hva vi skal bli mens vi innser at vi ikke har evnen til å gjøre noe som helst. Og sist men ikke minst å gi oss alt vi har som helse, stryke, logikk, mat, husly, evner og så videre. Men likevel, Allah den Allmektige spør ingenting i gjengjeld for alle gavene Han har gitt oss uten grenser. Han trenger ikke mat eller drikke fordi Han ikke trenger næring, og Han trenger oss ikke for noe som helst. Allah den Allmektige sier i den Hellige Koranen:

”Pålegg bønn på dine folk, og vær konstant. Vi spør deg ikke om å gi næring: Vi gir det til deg. Men (frukten av) etterlivet er for Godhet.”  20:132

Det eneste Allah den Allmektige beordrer sine skapninger som er for menneskenes beste er å tilbe Han, og Han alene med ingen assosiasjoner av andre. Allah den Allmektige sier i den Hellige Koranen:

”Jeg har bare skapt Jinn og mennesker for å tilbe Meg. Ikke noe næring krever Jeg av dem, heller ikke at de skal mate meg. For Allah er den som gir (all) næring, Herren av Makt, urokkelig (for alltid).”   51:56-58

Allah den Allmektige krever fullstendig tilbedelse i respekt for Hans posisjon som en fullstendig Herre, Opprettholder og Omsorgsperson. Mennesker må presentere seg selv foran sin Herre og Opprettholder i full ydmykelse og adlyde Hans befalinger og vilje uten å spør om validiteten eller kunnskapen bak det. Han er den Allmektige og Han vet hva som er bra for Hans skapninger fordi Han er Skaperen. Mennesker er pålagt å tro fullstendig med hele sitt hjerte på det som er rapportert fra Skaperen gjennom Profetene Hans, Sendebudene og Bøkene. Mennesker kan lett se og ta på alle disse undrene fra Allah den Allmektige rundt oss i vårt liv. Hvordan kan vi avslå alle disse gavene?

Hvis noen ga deg bare en smule av hva Allah har gitt deg, da ville du gitt den personen mye respekt og gjort alt for han så lenge forespørselen ikke er urimelig. Er det ikke grusomt å møte vår Herre, Skaper, Opprettholder og Omsorgsperson med benektelse av Hans befalinger, regler, lære og instruksjoner som er kun til for vår egen fordel og ikke til vår Herres? Alt det gode som kommer til mennesker er fra vår Herre, Allah, den allmektige og alt det onde og dårlige som mennesker ikke liker er også fra Allah. Allah sa i den Hellige Koranen:

”Og dere har ikke noe godt utenom det som er fra Allah: Og når dere er tatt av elendighet, til Han gråter dere med jamring.”  6:53

I virkeligheten er denne retten som Allah krever for Seg Selv ikke vanskelig for oss å observere, enkel å respektere, lett å forstå og praktisk å utføre for de som Allah har gjort det slik for. Allah gjorde ikke denne retten vanskelig å utføre, umulig å leve med, vanskelig å tilføye, eller vanskelig å forstå. Allah den Allmektige sier i den Hellige Koranen:

”Og kjemp i Hans sak som dere burde kjempe (med oppriktighet og under disiplin). Han har valgt deg, og har ikke pålagt deg noe vanskelig i religionen; det er kulten av faren din Abraham. Det er han som har kalt dere muslimer, både før og i denne (åpenbaringen) ; slik at apostelen kan være vitne for deg, og du kan være vitne til menneskeheten! Så etabler regelmessig bønn, gi regelmessig veldedighet, og hold fast til Allah! Han er din Beskytter, den beste til å beskytte og den beste til å hjelpe.”

Denne retten til Allah den Allmektige er en ideell tro, sann tro og tro på rettferdighet. Retten Hans er gode gjerninger og handlinger. Essensen i denne troen er kjærlighet og respekt. Retten til Allah er dedikasjon, oppriktighet og full fromhet til sannhet, rettferdighet og god moralsk praktisering. Bare det å be de fem daglige bønnene er en enkel måte å gi denne retten til Allah. Disse bønnene er til fordel for mennesker selv. De får små synder utført utover dagen til å forsvinne, mer belønning for gode gjerninger, forbedrer moralen og praktiseringen av hjerte og forbedrer forskjellige aspekter av personen som tålmodighet, utholdenhet, konsentrasjon, dedikasjon, urokkelighet, forpliktelse til tid og så videre. Allah den Allmektige sier i den Hellige Koranen:

”Så frykt så mye som dere kan”  64:16

Profeten (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa til en mann som ble kalt ‘Imran bin Al-Hussain som var syk på det tidspunktet: ”Gjør den obligatoriske bønnen mens du står, men hvis du ikke greier det, utfør bønnen mens du sitter, og hvis du ikke kan gjør det, utfør den mens du ligger på siden.”

Når man tror på Allah den Allmektige og Hans religion, Islam, er resultatet av det å betale Zakaht (veldedighet). Det er en liten prosent av hele formuen til personen, men fremdeles så gir det hjelp til de fattige og trengende individene i samfunnet. Det hjelper ikke Allah den Allmektige. Zakaht hjelper de fattige, men samtidig så skader den ikke de rike som gir litt av sin formue.

Som en troende og lydig muslim må man utføre Saum (fasting) under måneden Ramadan, den niende måneden i Hijra, hvert år som Allahs rett. Men hvis man ikke har evnen til å gjøre dette for en akseptabel årsak, da kan man utføre det senere når man har evnen til å gjøre det eller betale veldedighet for å ha gått glipp av det. Allah den Allmektige sier i den Hellige Koranen:

”Men hvis noen er syke, eller på reise, den perioden (skal gjøres opp) av dager senere.”  2:185

Retten til Allah er også at troende muslimer utfører Hajj (pilegrimsreise) til den hellige byen Makkah og besøke Ka’ba-en. Det er påbudt å dra èn gang i livet for de som fysisk kan dra og har råd til det også.

Denne naturlige retten til Allah den Allmektige må bli fullført med personens hele hjerte. Salah, Zakaht, sawm og Hajj må bli praktisert, observert og regelmessig utført. Alle andre faktorer, plikter og krav som Islam krever av de troende skal bare bli utført når det er behov for dem. Et eksempel på det kan være Jihad (hellig krig) for Allahs sak hvor de troende skal kjempe for urettferdighet når det oppstår og trenger støtte.

Kjære mennesker! Tenk på Allahs rett. Den er lett å fullføre, bevare og observere. Det er så lite å gjøre, men verdien og belønningen for de som utfører dem er stor. De vil leve lykkelig i dette livet og i etterlivet hvor de blir reddet fra flammene i Helvete. De vil bli belønnet med permanent oppholdt i Jannah (paradis) som Allah den Allmektige sier i den Hellige Koranen:

”Bare han som er reddet langt vekk fra flammene og kommer inn i Hagen vil ha nådd målet (i livet): for livet i denne verden er bare varer og gods av bedragelse.”  3:185

 

Tatt fra “Grunnleggende rettigheter ” – av Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (rahimahullah)

Oversatt av søster Asli M Hersi

Comments are closed.

Scroll To Top